Begrippen m.b.t. rapport

Rapport is een relatie die wordt gekenmerkt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid de ander te volgen.

“People like each other, like each other”.

 

Mirroring (spiegelen)

is het gedrag van de ander nadoen in spiegelbeeld ten einde het rapport te bevorderen, of informatie te verzamelen. Je wordt de ander, en verliest jezelf.

Matching (afstemmen)

is het aansluiten bij, volgen of meegaan met. Je eigen gedrag in overeenstemming brengen met dat van de ander ten einde rapport op te bouwen of te handhaven. D.w.z. je neemt onderdelen van iemands fysiologie, stemgebruik of woorden over. Je blijft jezelf.

Cross-over mirroring (kruislings spiegelen)

Je neemt een bewegingsritme van de ander over, maar met een ander lichaamsdeel. Bijvoorbeeld: knik met je hoofd het ritme van ademhaling van de ander.

Back-track (samenvatten)

Je herhaalt wat de ander heeft gezegd of wat er tot dan toe is gebeurd in de woorden van de ander. Krachtige manier van back-tracken is het herhalen van waarde-woorden (woorden waar even de nadruk op wordt gelegd, of van een korte pauze vergezeld gaan).

Pacing (volgen)

afstemmen op de ander ten einde vanuit eigen kracht de leiding in het gesprek over te nemen. Drie manieren om de ander te volgen zijn: mirroring, matching, cross-over mirroring.

Leading (leiden)

het gedrag van jezelf zo veranderen, nadat je rapport hebt gecreëerd, zodat de ander bereid is je te volgen. In staat zijn om te leiden is een bewijs van goed rapport.

Mis-matching

het (bewust of onbewust) inzetten van afwijkende gedragspatronen met als doel het gesprek te onderbreken, een nieuwe wending te geven of te beëindigen.