Analyseren bij het NLP modelleren

Met de informatie die je hebt verzameld, ga je puzzelen, je gaat het “hoe-kan-ik-komen-tot-hetzefde” gedrag bepalen. Zoek naar het meest eenvoudige systeemmodel (het proces), en let daarbij op de volgorde en de states.

Contrastieve analyse

Zoek naar het verschil dat het verschil maakt, tussen je eigen gedrag en het gedrag van het rolmodel. Wat doet hij/zij anders? Wanneer je dat hebt, breek je bewust onderdelen af totdat je het meest basale verschil dat het verschil maakt  hebt overgehouden.

Waarneming analyse

Bepaal wat er toe doet. Begin onderdelen te veranderen om te ervaren (door de onderdelen bij jezelf te installeren) of deze onderdelen het verschil uitmaken.

Strategieën

Met veel precisie in detail uitvogelen wat zich in welke volgorde in het hoofd van de expert afspeelt terwijl het doelvermogen gedemonstreerd wordt.

Test 1

Installeer het eindmodel en de strategie van het doelvermogen bij jezelf en test het uit. Als je hetzelfde resultaat krijgt, is de test geslaagd.

Test 2

Ontwerp een training waarin je het eindmodel en de strategie van het doelvermogen installeert (als mogelijkheid) bij anderen. Wanneer zij hetzelfde resultaat krijgen, is de test geslaagd. Zorg voor feedback, en verwerk deze indien van toegevoegde waarde voor je doelvermogen.