9 basisveronderstellingen voor de NLP Master practitioner

  1. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk.
  2. Al het leren, al het gedrag, alle verandering is onbewust.
  3. Het onbewuste kan geen ontkenning vasthouden.
  4. De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag in een specifieke omgeving.
  5. Sta aan de kant van de oorzaak.
  6. Verruiming van (keuze)mogelijkheden is altijd goed.
  7. Verruimende (constructieve, ondersteunende, onbeperkende) overtuigingen zijn het beste.
  8. Alles is gericht om één en volledig te zijn met zichzelf.
  9. Het probleem is niet het probleem; het probleem is de manier waarop je omgaat met het probleem.