6 niveaus van coaching

Je hebt coaching en coaching en coaching. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, pas je een andere manier van coachen toe. Coaching op zichtbaar gedrag of op de eveneens zichtbare omgeving, en diepere niveaus, die niet zichtbaar zijn, en nog meer impact kunnen hebben. Een goede coach herkent de niveaus, onderzoekt op welk niveau de knelpunten, welke tot de coachvraag leiden, zich bevinden & past vervolgens de stijl van coachen aan op de coachvraag voor maximaal resultaat, en zorgt voor integratie en alignement op alle 6 de lagen om congruentie te bereiken.

Niveau 1) Coachen op de omgeving. De weg wijzen. Een stijl die veelal wordt toegepast door coaches die vanuit een expertrol als coach optreden. Is extern gericht: in de omgeving van de coachee worden wijzigingen aangebracht om de symptomen van het probleem weg te nemen, in een specifieke situatie. Waar ben je, met wie ben je, wat is de situatie, zijn vragen die centraal staan. De coach neemt de rol van GIDS aan, en de stijl van coachen is MANAGEN.

Niveau 2) Coachen op gedrag. Gedrag als reactie op omgeving zien, en sturen in de manier van reageren, in de manier van DOEN. Situationeel gedrag laten zien, in meerdere omgevingen. Zichtbaar resultaat door ander of nieuw gedrag. De coach neemt de rol van COACH aan. De stijl van coachen is straffen op of negeren van fout gedrag, en belonen van goed gedrag. Belangrijk daarbij is directe feedback (straf en beloning zo snel mogelijk, binnen maximaal 15 minuten. Bij straf zal het ongewenste gedrag vervangen worden door nieuw en willekeurig gedrag. Doordat dit nieuwe gedrag nog ongewenster kan zijn, heeft het de voorkeur om fout gedrag te negeren en goed gedrag te belonen. Mooi voorbeeld van toepassing van deze stijl is clicker-training bij dieren, waarbij de trainer met een clicker direct aangeeft welk gedrag een (uitgestelde) beloning geeft. Of de man/vrouw langs de kant van het sportveld die luid en duidelijk roept wat deze van de prestaties op het veld vindt. Wat doe je, hoe reageer je zijn de vragen die centraal staan. De stijl van coachen is BELONING BIJ VOORWAARDE.

Niveau 3) Coachen op vaardigheden. Kunnen. Competenties ontwikkelen, vaardigheden leren en verbeteren. Vaardigheden die mogelijkheden geven. Hard skills en soft skills. Strategieën om in generieke situaties toe te kunnen passen. Dit herken (deze manier van coachen) je als de trainer bij een sporttraining. Wat kan je, wat moet je kunnen en wat kan je niet zijn vragen die centraal staan. De rol op dit niveau is die van ONDERWIJZER, en de stijl die op dit niveau wordt toegepast is INTELLECTUELE STIMULATIE.

Niveau 4) Coachen op overtuigingen en waarden. Wat geloof je, wat is belangrijk zijn de vragen die op dit niveau centraal staan. Motivatie, reflectie, energie, betrokkenheid, houding en attitude zijn de onderwerpen waar het hier over gaat. De rol op dit niveau is die van MENTOR en de stijl is INSPIREREND LEIDERSCHAP.

Niveau 5) Coachen op identiteit. Wie ben je, wie zijn wij, wie wil je zijn zijn de vragen die centraal staan. Rollen die je hebt, de invloed van jouw manier van invullen van die rol, hoe relaties onderling spelen en interactie wordt beïnvloed daardoor. De rol op dit niveau is die van SPONSOR en de stijl die wordt toegepast is die van INDIVIDUELE AANDACHT.

Niveau 6) Coachen op missie. Richtinggeven, lifecoaching. Waartoe doe je wat je doet, hoe past dit allemaal in het grote geheel, voorbij aan scheidingen als persoonlijk en prive, holistisch. De rol die de coach hier heeft is die van AWAKENER, en de stijl die hier past is die van VISIONAIR LEIDERSCHAP.