De 4 niveau’s van een discussie

4 niveau’s van discussie  
1. Feit: met absolute zekerheid vast te stellen, enkele waarneming
2. Theorie: samenhang om feiten te verklaren, model waarin feiten (waarnemingen) passen
3. Vooronderstelling: fundamentele aannames over de werkelijkheid, niet bewijsbaar
4. Geloof: luisteren en belijden; zin en doel van de werkelijkheid