Het 4-Mat model (NLP training model)

Mensen leren op verschillende manieren. Een gebalanceerde training betekent dat je aan al deze manieren tegemoet komt, zodat je iedereen bereikt. Gebaseerd op de leerstijlen van Kolb is het 4-mat model ontworpen, en dat is in NLP geadopteerd. Volgens Kolb zijn er 4 fasen waar je doorheen gaat wanneer je iets leert:

Onbewust Onbekwaam – je weet niet dat je het niet weet/kan maar wel nodig hebt (motivatie)

Bewust Onbekwaam – je weet dat je het niet weet/kan en je start met het gaan leren (kennis)

Bewust Bekwaam – je weet wat het is en je start met oefenen in het toepassen (kunnen labsituatie)

Onbewust Bekwaam – je bent zo geoefend dat je het vrijwel automatisch doet wanneer je het nodig hebt (kunnen en kiezen in de praktijk)

 

In het 4mat model worden al deze fasen doorlopen, door gelijkwaardige aandacht te schenken aan WHY (motivatie), WHAT (wat is het), HOW (hoe doe je het; leren in labsituatie) en WHAT IF of SO WHAT (hoe gebruik je dat in de praktijk). In het traditionele onderwijs ligt de focus van het leren en instrueren op de WHAT en HOW. Motivatie (WHY) en de leertransfer (SO WHAT) zijn dan ook problemen die je in het traditionele onderwijs tegen kan komen. Het vervelende (qua effectiviteit) is dat 60% van de mensen qua leerstijl juist die WHY en WHAT IF nodig hebben, en dat mensen die niet weten waarvoor ze iets kunnen/moeten leren (motivatie/WHY-voorkeur 35%) zich ook niet zullen inspannen zolang ze dat niet begrijpen; ze haken af. Qua tijd en aandacht is de verdeling tussen de 4 verschillende onderwerpen idealiter 25% per onderwerp.

 

Vooral extra aandacht aan de WHY besteden geeft een groot positief leereffect: ten eerste krijg je de grootste groep mee, ten tweede zal met (meer) motivatie meer inspanning in de andere fasen opgeroepen worden. Luie studenten bestaan niet; een luie student is een leergierige student die niet wordt geïnspireerd en gemotiveerd door de docent.

 

4-mat model

4-mat model met percentages leerstijlvoorkeur van studenten.

 

4-mat schema

Little what: beschrijvende titel

1) WHY?

– Pre-formatting (onbewust)

– Waarom (het belang) voor de lezer/hoorder

– Verhaal

– Motivatie

 

2) WHAT?

– Informatie

– Modellen

– Plaatjes

4) WHAT IF of SO WHAT?

– Q&A

– Waar gaat dit je helpen?

– Hoe kan je dit in de toekomst gebruiken?

– In welke situaties had je dit kunnen gebruiken?

3) HOW?

– Demo

– Oefenen

– Ervaring opdoen

– Toepassen

– Lab situatie

 

Plaatsankers

4 posities in het 4-MAT, 4 plaatsankers (als voorbeeld, ontwerp je eigen).

  • WHY: zitten, in contact
  • WHAT: staan, presentatie, flipover
  • HOW: oefenen in de ruimte
  • SO WHAT of WHAT IF: andere kant flipover staan

Hoe ontwerp je een training in 4Mat

4-mat ontwerp

4-mat ontwerp schema

Begin met het op briefjes (post-its) schrijven wat je in de training/presentatie kwijt wilt (braindump). Tussenresultaten (outcomes), Why/What/How/What if/Little what, alles wat je relevant vindt, lekker associatief. Begin de brain-dump met de vragen als: Wat is …? (in werkwoorden). Doorloop de training in gedachten voorwaarts naar het eindresultaat, en vervolgens ook backwards om te controleren of je alle stepping-stones hebt.

 

Controleer de volledigheid (alle onderwerpen).

 

De briefjes leg je vervolgens op globaal/detail volgorde, en je zorgt dat je alle kolommen vult. Qua tijdsbesteding is ideaal 25% Why, 25% What, 25% How, 25% So what.

 

Chunk de rijen in juiste brokken: te grote happen splitsen, te kleine happen samenvoegen.

 

Sequencing: herschik de volgorde op basis van de vaardigheden die de deelnemers nodig hebben om de volgende chunk te kunnen doen (“kun”-volgorde). Doe dit backwards: wat is de stap die “ze” “moeten” kunnen/weten om dit resultaat te kunnen bereiken?