4 B’s van communicatieniveau’s

1. Bijdrage (komt voort uit)
2. Belang (komt voort uit)
3. Bedoeling (komt voort uit)
4. Behoefte

○ Bijdrage: wat wil je investeren (resources)
○ Belang: wat levert je dat dan op (resultaat)
○ Bedoeling: wat wil je er mee bereiken/voorkomen (doelstelling)
○ Behoefte: waarom is dat NU zo belangrijk voor je (probleemstelling/business case/redenen)

Iemand die in een project tegenwerkt (bijdrage), kan het belang hebben dat het project langer duurt (belang), en wil daarmee wellicht bereiken dat hij werk houdt (doelstelling), zodat hij zijn gezin kan onderhouden (behoefte).