13 bestanddelen van een geplande verandering

Wanneer je een project uitvoert, een change wilt doorvoeren, een release bouwt, zelfs bij coaching, overal waar veranderingen worden doorgevoerd zijn er een aantal standaard bestandsdelen waar je bij stil kan staan, om tot het beste resultaat te komen. Bestandsdelen waar je bij stil kan staan, en dan niet om stil bij te staan maar natuurlijk invloed uit te kunnen oefenen, zodat je de verandering het meeste gewenste effect realiseert.

6 aspecten die elk weer kunnen worden onderverdeeld in sub-aspecten maakt uiteindelijk een lijstje van 13 aandachtspunten waarmee je jouw verandering, project, release, verbetering, wat dan ook, meer kan beheersen.

 • Uitkomsten
  • Resultaten, de objectieve producten van de verandering.
  • Richting, het subjectieve product van de verandering.
  • Verbeteringen, het waarom en hoe de resultaten bijdragen aan de richting.
 • Historie
  • Context, de uitgangssituatie in haar omgeving.
  • Aanleiding, de concrete reden dat in deze context deze keuze wordt gemaakt.
 • Actoren
  • Rollen, de taakverdeling binnen en tijdens het project.
  • Partijen, iedereen die betrokken is, die een belang heeft. Stake-holders.
 • Fasen
  • Stappen, opdeling van het project in beheersbare, logisch opeenvolgende brokken.
  • Inhoudelijke activiteiten, wat er concreet moet worden gedaan en gebouwd om een stap te realiseren.
 • Communicatie
  • Interactie, het proces van informeren van alle actoren.
  • Betekenisgeving, het sturen van het effect dat je wilt dat de communicatie heeft.
 • Sturing
  • Monitoring, het controleren en bijsturen van de planmatige stappen (management).
  • Begeleiding, pro-actief bijdragen aan de (sub)doelstellingen van partijen (leiderschap).