Menu +

NLP artikelen zoeken

Vooronderstellingen

Vooronderstellingen zijn aannames vooraf (vooraf aan hetgeen wat gezegd wordt), waarbij de aanname voor waar wordt aangenomen. Er is geen discussie meer over de waarheid van de aanname. Om vooronderstellingen te bepalen stel je de vraag: “Wat moet waar zijn…?”.

 

Het begrijpen van vooronderstellingen die in onze taal aanwezig zijn is belangrijk om te kunnen begrijpen hoe mensen een ‘model van de wereld’ (MOW) construeren.

 

Vooronderstellingen kan je op 2 manieren gebruiken:

  1. Schudden aan het wereldmodel: bij het luisteren naar wat de ander zegt, ingaan op de vooronderstellingen (onderdeel van het Metamodel).
  2. Je werkelijke doel in de communicatie dusdanig verpakken, dat deze een vooronderstelling wordt, en met minder weerstand geaccepteerd wordt (onderdeel van het Miltonmodel).

Soorten vooronderstellingen in taal

Er zijn 8 verschillende vooronderstellingen in onze taal aanwezig:

  • Vooronderstellingen van Bestaan
  • Vooronderstellingen van Bewustzijn
  • Vooronderstellingen van Mogelijkheid/Noodzakelijkheid
  • Temporale vooronderstellingen (tijd)
  • Ordinale vooronderstellingen (rangschikkend)
  • De ‘Exclusieve/Inclusieve Of’ vooronderstelling
  • Vooronderstellingen van Oorzaak/Gevolg
  • Vooronderstellingen van Complexe Equivalentie

Andere vooronderstellingen

Door je stemgebruik kan je ook vooronderstellingen over brengen. Je stem laten stijgen vooronderstelt een vraag, je stem gelijk houden vooronderstelt een feit, en je stem laten dalen vooronderstelt een opdracht.

 

Maar ook met gezichtsuitdrukkingen en fysiologie kan je vooronderstellingen overbrengen, of expliciet benadrukken: knikken van je hoofd, schudden met je hoofd, wenkbrauwen optrekken,  etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *