Menu +

NLP artikelen zoeken

NLP ankeren

Ankeren is het verbinden van een zintuiglijke prikkel (VAKOG) met een bepaalde stemming, ervaring, staat, emotie. Door exact dezelfde zintuiglijke stimulans te reproduceren “vuur je het anker af”, waardoor dezelfde stemming, ervaring, staat, emotie wordt opgeroepen.

Ankeren is een krachtige manier om iemand naar een bepaalde staat te helpen. Het is een heel natuurlijk proces. Wanneer je er bij stil staat, kom je tot de ontdekking dat er al veel geankerd is. Bijvoorbeeld: de kleur rood, een wijzende vinger of een bepaalde toon in een stem. Op individueel niveau zijn er persoonlijke ankers waardoor je gelijk in de ervaring komt waar die stimulus meer verbonden is. Bijvoorbeeld: een bepaalde geur, een liedje of een muziekstuk. Dat noemen we ook wel een trigger: een zintuiglijke waarneming die ineens een sterk gevoel teweegbrengt (stimulus-respons). Ankeren is het proces waarbij je (on)bewust triggers installeert (stimuli), die leiden tot een (al dan niet bedoelde) respons. Triggers werken ook intern, bijvoorbeeld door de toon van je Ad stem (dus: de manier waarop je met jezelf praat).

Wanneer je met “anker”-ogen naar reclame kijkt, zie je ook dat het daar in gebruikt wordt. Producten worden verbonden aan een “gewenste” sfeer, stemming, staat, emotie.

In feite is alles wat leidt tot een automatische reactie, een anker. Een anker kan in alle representatieve systemen. Bijvoorbeeld:
• Visueel – gebaren , gezichtsuitdrukkingen , tekens, beelden, positie in een ruimte
• Auditief – woorden, uitdrukking, tonaliteit, geluid
• Kinesthetisch – aanraking
• Olfactoirisch – geur
• Gustatoirisch – smaak

Aandachtspunten bij Ankeren:
• Een anker heeft ALTIJD een effect. Of effect gewenst is, test je na het zetten.
• Een anker zetten heeft direct effect. Conditionering en belonen zijn niet nodig.
• Conditionering en belonen kunnen wel helpen om het anker sterker te maken.
• Alleen positieve ankers wil je zo sterk mogelijk hebben.
• Vind je het lastig de piek te vinden, kalibreer dan eerst de fysiologie, om in een 2e uitvraag het anker te zetten.
• Een NLP anker kan ook gezet worden, op een onbewuste manier.

Wanneer gebruik je een anker?
Ankers maken het mogelijk om dezelfde stemming, staat, ervaring, emotie op te roepen, zonder over de inhoud van die stemming, staat, ervaring, emotie te praten. Het maakt het mogelijk om in het hier en nu te werken aan verandering en de keuze mogelijkheid uit te breiden met nieuwe ervaringen. In grote lijnen wordt het gebruikt om de interne representatie van een persoon te herstructureren.

Ankers worden gebruikt om:
• Een interne toestand te veranderen.
• Een emotie vast te houden.
• Gedrag te veranderen.
• Elementen van een situatie in een andere over te brengen.
• Verschil in tijd-ruimte beleving te creëren.

Wanneer ankeren het enige is wat je zou kunnen gebruiken, dan is er maar weinig wat je niet zou kunnen doen. Gebruik je creativiteit en flexibiliteit om op meesterlijke wijze ankers te gebruiken. Veel technieken in de Ericksoniaanse hypnotherapie en in NLP zijn gebaseerd op het proces van ankeren.

Kracht van een anker
In het toepassen van ankers is het goed om te beseffen dat een anker een “beperkte levensduur” heeft of “op” kan raken, als een batterij. Elke keer wanneer het anker afgevuurd wordt, verliest het “vulling”. Als het ware compenseert het een huidige stemming, staat, ervaring, emotie. Je kunt een anker actief houden door het anker te “vullen” in momenten waarin je dezelfde stemming, staat, ervaring, emotie hebt door op de ankerplek dezelfde stimulus te geven.

Ankers die tijdens een sessie worden aangebracht, werken tijdelijk. Verbind de gewenste stemming, staat, ervaring, emotie aan een stimulus wat in de natuurlijke omgeving van de cliënt voorkomt, of aan een universele ervaring.

Iemand zal altijd reageren op een anker. Bewust of onbewust. En of iemand reageert op de manier zoals bedoeld is afhankelijk van hoe meesterlijk het anker is aangelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *