Wat is het verschil tussen BBL en BOL?

BBL staat voor BeroepsBegeleidende Leerweg. Dit is een vorm van onderwijs (MBO) waarbij je drie of vier dagen werkt, en één of twee dagen naar school gaat. Je leert door een combinatie van schoolgaan en werken.

BOL staat voor BeroepsOpleidende Leerweg. In deze vorm van onderwijs (MBO) ga je gewoon naar alle dagen naar school, en maak je kennis met de praktijk tijdens stages periodes.

In het HBO wordt de BBL structuur “Duale leerweg” genoemd.