Vooroordelen in een interview

“Waar is je vriend? Nog op zijn werk?”.
“Nee, hij woont niet hier. Ik woon hier en hij heeft zijn eigen huis.”.
“Gaat het nog wel goed met jullie, samen?”.
“Nou, we hebben nog nooit samengewoond.”.
“Oh, ik dacht dat jullie al verder waren…”.
“…”.