Visie persoonlijke realisatie

Een (vind ik) leuke kreet die ik graag gebruik is “Persoonlijke realisatie”, maar wat bedoel ik daar mee?

Ik bedoel dat de stap van persoonlijke groei maar een stap is in een proces, het proces van leven. Een continu proces van waarnemen, ontdekken, toelaten, en nieuwe mogelijkheden ontdekken. En dat stopt niet wanneer je ergens over leest, een bepaald onderwerp kent; een (deel-)proces stopt pas wanneer je de kennis hebt vergaard (KENT), de kennis kan toepassen in de praktijk (KUNT), en weet wat de voordelen en nadelen van handelen op een bepaalde manier zijn, zodat je in een specifieke situatie een goede keuze kan maken (KIEST). Als vanzelf, omdat je kennis, kunnen en voordelen/nadelen hebt geïntegreerd.

Persoonlijke groei is ontdekken dat er nieuwe manieren van handelen en denken er zijn, om nieuwe wegen/mogelijkheden te krijgen naar meer flexibel gedrag, lezen/leren over deze manieren, ongestructureerd, ongericht. NLP kan daar structuur aan geven.

Persoonlijke realisatie is persoonlijke groei, maar dan gestructureerd, gericht. Gebaseerd op jouw specifieke wensen en eisen, doelen, voorkeuren, prioriteiten, op waar je wel of niet iets mee hebt. Uitbreiding van je kennen, kunnen en keuzes opdat je arsenaal aan mogelijkheden niet alleen groeit, maar ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Realisatie is pas klaar als het staat; als je het ook daadwerkelijk doet (of niet doet).

De basis voor groei daarbij is jouw huidige startpunt. Jij. Wat bij jou past. Dus geen dogmatische aanpak, zo moet je het doen, maar alternatieven: je zou het ook zo kunnen doen. Meer wegen in plaats van omleidingen. Waarbij je ofwel met een backpack op ontdekkingsreis gaat en verwondert blijft staan genieten, ofwel gericht een reisdoel stelt en je reis plant en uitvoert.

Je bent bezig met persoonlijke groei als je de dingen juist doet.

Je hebt persoonlijke realisatie bereikt als je de juiste dingen doet, vanuit jezelf.