Viermachtenleer?

Tijden veranderen, en de invloed van informatie en duiding is zo groot dat er onderhand sprake is van macht.

Invloed en macht zijn andere dingen, maar wanneer iets veel invloed heeft dan heeft dat vanzelf ook macht. Door bewust invloed uit te oefenen krijg je veel macht.

Door foutief informeren (op alle mogelijke wijzen die de aspecten van informatiekwaliteit toelaat, zoals niet tijdig, niet volledig, etc.) is het mogelijk dat de uitvoerende macht zichzelf in stand houdt, en de wetgevende en rechterlijke macht naar zijn hand zet. Propaganda is een mooi schoolvoorbeeld daarvan. Landen als Rusland, China, Noord-Korea, zijn voorbeelden waar de uitvoerende macht door beheersing van informatie de volledige macht kunnen bereiken.

Is het zo dat in de trias politica wetgever, uitvoerder en rechtsprekende macht worden benoemd en gescheiden, zou ik willen pleiten voor een viermachtenleer, waarbij ook informatie als aspect wordt benoemd, en gescheiden van de overige machten. De vierde macht, de journalistiek, die een onafhankelijk controlerende en informerende (verslagleggende) functie heeft, is m.i. noodzakelijk voor een goede werking van een democratie.

Deze macht zou volledig moeten worden gescheiden van wetgever, uitvoerder en rechtspreker, volledig vrij moeten zijn om haar controlerende en informerende taak uit te kunnen voeren. Geen staatstelevisie, geen staatsmedia, volledig onafhankelijk van een der drie machten.