Schrijfoefening: Trouw

Trouw zijn. Een hond is trouw, zeggen ze. Trouw aan zijn baas. Hoe trouw is een hond? Hoe meet je dat? Doet een hond altijd wat er van hem verwacht wordt? Hoe vaak moet een hond luisteren om als schoolvoorbeeld trouw te zijn? Als de hond altijd doet wat er van hem verwacht wordt dan is een hond 100% trouw. Als de hond 9 van de 10 keer luistert, dan is de hond 90% trouw. Eén op de twee, dan zit je op 50% trouw. Ben je pas ontrouw als je onder de 50% daalt? 49% of lager, dan ben je ontrouw, 51% of hoger dan ben je trouw? Hoe werkt dat? Is luisteren niet elke keer een nieuwe keuze, elke keer opnieuw, waarbij de optelsom van wel luisteren/niet luisteren een totaalbeeld geeft? Elke dag 24 uur, 24 keer luisteren? Trouw zijn is niet misschien niet een geheel, maar een overzicht. Net zoals zelfdiscipline niet een eenmalige vaardigheid is, maar een opeenvolging van keuzes. En als je één keer afwijkt in je keuze, één keer van honderd keren eens toegeeft aan verlangens, heb je dan gelijk geen zelfdiscipline? Als je stopt met roken, en één keer steek je toch een sigaret op, heb je dan gelijk geheel gefaald? Als je één keer een snelle snack neemt tijdens een dieet van een week, is je dieet dan mislukt?

Als een hond 15 jaar wordt, dan staat dat voor 15 jaar, keer 365,25 dagen, keer 24 uur (1 opdracht per uur gemiddeld). Dat is 131.490 keer luisteren, als trouw een 100% score zou moeten zijn. Eén keer een slechte dag van niet luisteren (24 keer), en de score daalt naar 131.466. Dat is afgerond nog steeds 100%. Is één keer ontrouw gelijk volledig ontrouw, of gaat het om intentie en gemiddelden? Is een hond ontrouw na één dag niet luisteren?

Hoe werkt dat in een huwelijk? Huwelijkse trouw? Als je 10 jaar getrouwd bent, en je doet ‘het’ eens per week met elkaar, dan doe je het 52 keer 10 = 520 keer met elkaar. Als je ‘het’ dan één keer met een ander doet, dan ben je afgerond nog steeds 100% trouw. Pas als je vijf keer ontrouw bent, ben je ‘maar’ 99% trouw.

De perfecte score van tien jaar huwelijkse trouw is tien jaar 365 dagen 24 uur per dag ‘nee’ zeggen tegen verleidingen. Dat is 87.600 keer ‘nee’ zeggen tegen verleidingen, bij een gemiddelde van één verleiding per uur. ‘Nee’ op momenten dat dit makkelijk gaat, en op momenten dat verleidingen groot zijn en verdedigingen laag. Als je goed uitgerust bent, en ook als je moe bent na een slechte nachtrust. Als je nuchter bent, en als je aangeschoten op een feestje bent. Als je alleen thuis zit, en als je op een leuk en gezellig feestje bent. Eén keer per ongeluk ‘ja’ zeggen, één keer ‘ja’ kiezen, ben je dan gelijk ‘fout’ of tellen de 87.599 keren dat je ‘nee’ zei zwaarder?