Politiek correct

Politieke correctheid wordt gebruikt om aan te geven dat alles maar mag. Inderdaad, rechts heeft een punt. Alles moet tegenwoordig maar mogen, in het kader van Vrijheid van Meningsuiting. Respect telt niet meer, meningen zijn belangrijker. Het is belangrijker dat je jouw zienswijze, hoe krom ook, jouw oordeel mag schreeuwen van de daken, en er wordt verwacht dat de ander daar maar rekening mee heeft te houden. Beledigen bestaat bijna niet meer, de grens wordt steeds verder opgetrokken.

Terwijl het juist de politieke correctheid is die geëist wordt op het gebied van die Vrijheid van Meningsuiting die zorgt dat er geen tegengas komt tegen het moedwillig beledigen van anderen. Het is tijd om tot het besef te komen dat politieke correctheid ook mag gelden voor vrijheid van meningsuiting. Dat het beledigen en ongefundeerd meningen uiten mag, wanneer je de ander daarmee niet in zijn of haar vrijheid aantast. Een beetje rekening houden met elkaar, het lijkt wel alsof het een taboe is geworden omdat we zo nodig de vrijheid moeten hebben om maar te roepen wat we willen. Om vervolgens eersteklas beledigingen en haat zaaiende opmerkingen te vergoelijken als mening.

Mijn dochter van 6 weet zelfs beter.

Wanneer is politiek correct zijn iets negatiefs geworden?