Klanken

Bij lezen en bij spreken worden de volgende klanken onderscheiden in het Nederlands:

o a i e u aa ee oo uu ij/ei ou/au ie oe eu ui aai ooi oei eeuw ieuw uw

b d f g h j k l m n p r s t v w z ng nk ch sch schr