Karakteristieken van NLP coaching

Focus op HOE je denkt

in plaats van WAT je denkt. Door de focus op het denkproces te leggen, is het mogelijk om veel intensievere resultaten te bereiken, dan wanneer je naar de inhoud kijkt. Dit betekent ook dat in veel gevallen de inhoud niet eens uitgesproken hoeft te worden, steekwoorden zijn genoeg.

 

Focus op de verandering

in plaats van op het advies. Een NLP consult omvat het HOE van de verandering, en dus de verandering zelf. Je hoeft dus niet na het consult allerlei oefeningen te doen om te leren: het leren en integreren gebeurt tijdens het consult.

 

Focus op de toekomst

in plaats van op het verleden. Het aardige aan het verleden is dat het voorbij is. Het mooie aan de toekomst is dat je er nu aan kan bouwen. En alles wat je nu doet draagt bij dat je straks ergens anders staat. Waar wil jij staan?

 

Bewust vs. onbewust

Vergelijk de 1e keer dat je achter het stuur zat van een auto met nu. Toen was je heel bewust met de vele handelingen tegelijk bezig, nu kan je het gedachteloos. Je bent onbewust bekwaam geworden in het autorijden. En alles wat je niet bewust doet (dus zonder nadenken kan), doet je onbewuste. NLP technieken zijn juist op het onbewuste gericht, zodat na het consult de verandering geïntegreerd is.

 

Toepassing

NLP richt zich niet op de inhoud. Wel op het komen van “hier en nu” naar een toekomstig gewenst “daar en dan”, binnen een context. Contexten kunnen bijvoorbeeld zijn: werk en loopbaan, leven, familie en relaties, persoonlijke ontwikkeling, financieel, bemiddeling.