Inspiratie uit oude boeken

Een manier om schrijfstijlen te oefenen, is gebruik maken van boeken die in het publiek domein beschikbaar zijn. Oftewel, boeken waar niet langer auteursrecht op zit.

Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de betreffende schrijver (Nederland en België). Let er op dat andere landen andere termijnen hebben (Wikipedia heeft een overzicht), en dat het kan voorkomen dat een boek op internet wordt gepromoot als publiek domein, maar in Nederland nog auteursrecht bevat. Zo kan je Nederlandse boeken vinden op USA sites die daar vrij van rechten zijn omdat ze voor 1923 zijn gepubliceerd, terwijl in Nederland niet de publicatiedatum maar de sterfdatum van de schrijver van belang is.

Nu, in 2016, houdt dat in dat het werk van schrijvers die zijn overleden in of voor 1945 publiek domein is. Het gaat dus om de sterfdatum van de schrijver, en niet om publicatiedatum, datum van eerste of laatste uitgifte, of iets dergelijks. Om te controleren of en wanneer een auteur overleden is Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren een goede bron.