Antwoorden waarnemen en mindread

Hierbij een richtinggevend overzicht van de mindread en waarneming oefening. Het is geen wet, dus eenduidige antwoorden kunnen niet worden gegeven, wel indicaties. Het gaat niet om goed of fout, maar het gaat er om dat je beseft of je een betekenis aangeeft, of een feitelijke waarneming. In de onderstaande antwoorden zijn de (mogelijke) mindreads/(waarde-)oordelen aangegeven:

 • Je ziet hem opgelucht -> mindread adem halen.
 • Je kon zien dat ze niet tevreden -> mindread was.
 • Ze stond ontspannen -> hoe weet je dat haar spieren ontspannen waren? te presenteren.
 • Als hij praat beweegt hij met zijn handen.
 • Hij fronste terwijl hij naar beneden keek.
 • Hij fronste zijn wenkbrauwen om te laten zien dat hij twijfelde -> mindread aan haar woorden.
 • Ze keek schichtig -> mindread om zich heen.
 • Zijn stem trilde en klonk nerveus -> mindread.
 • Terwijl hij praatte bewoog zijn hoofd.
 • Hij bloosde van schaamte -> mindread.
 • Hij vind mij niet aardig want -> mindread hij kijkt telkens weg als ik hem aankijk.
 • Hij schudde zijn hoofd dus was het er niet mee eens -> mindread.
 • Zij knikte want ze is het er mee eens -> mindread.
 • De Italiaan was erg tevreden -> mindread, gebaren hebben een culturele betekenis; hij maakte een rondje met duim en wijsvinger: perfect!
 • De ene Griek vond het goed, hij zei “Ohkee betekent NEE; mindread”. De andere niet, hij zei “Nee. Ne betekent JA; mindread”.
 • Zij gaat het doen -> mindread, ze zegt alleen dat ze het gaat doen, ze zei “Ja, ik doe het wel.”.
 • De Pakistaan schudde zijn hoofd, dus bedoelde nee -> mindread, in Bulgarije, Pakistan en India schudt men juist het hoofd om JA te zeggen.
 • De Arabier gaf geen hand aan de mevrouw, hij had geen respect -> mindread, de waarde RESPECT staat los van feitelijk gedrag en is cultureel gebonden.
 • De Japanner gaf geen hand aan de mevrouw, hij had geen respect -> mindread, de waarde RESPECT staat los van feitelijk gedrag en is cultureel gebonden.
 • De flipover heeft witte bladen van papier. Even plagen: besef je dat dit één grote mindread is van concepten (flipover, wit, bladen, papier); het zijn ideeën en niet de feitelijke waarneming zelf.